Suomen Dystonia-yhdistys ry

Sairastuneiden tukena Suomen Dystonia-yhdistys ry

Toiminta ja tarkoitus:

Yhdistys välittää tietoa dystoniasta. Yhdistyksessä toimitaan vapaaehtoistyön voimin valtakunnallisesti, sillä ammattitaidolla, koulutuksella ja voimavaroilla, jota kulloinkin tehtäviin suostuneilla on.

Suomen Dystonia-yhdistyksen toiminnan perusta on alueellinen vertaistukikerhotoiminta ja yhdistyksellä on 20 alueellista kerhoa eri puolilla Suomea.

Vertaistukipuhelintoiminnan tavoitteena on saada vertaistuen piiriin kerhotoiminnan ulkopuolelle jäävät jäsenet.

Vertaistukipuhelimia on kaksi: *045 131 7105* servikaalista dystoniaa sairastaville ja *045 131 7125* muita dystonian muotoja sairastaville, numeroissa päivystetään arkisin klo 17.00–18.00. Muulloinkin mahdollisuuksien mukaan, mutta parhaiten tavoitat vertaistuen päivystysaikana.

Suomen Dystonia-yhdistyksen tarkoituksena on tukea dystoniaksi kutsuttuja neurologisia liikehäiriösairauksia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään sekä tehdä tunnetuksi kyseiset sairaudet yhteiskunnassa ja edistää niiden tutkimusta.

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia dystoniaa sairastavien edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä edistää yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten sekä muiden vammais-, kansanterveys- ja vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.