Suomen Dystonia-yhdistys ry

Suomen Dystonia-yhdistys - Finlands Dystoni-förening 

Information på svenska

Finlands Dystoni-förening rf:s uppgift är att ge information om den neurologiska sjukdomen dystoni och stöda dem som har dystoni samt deras närstående. 

Dystoni är en sällsynt neurologisk sjukdom som beror på störningar i de delar av hjärnan som styr muskelrörelser. Störningen kan inverka på nästan vilken muskel eller grupp av muskler som helst. Symptomens styrka och karaktär kan variera mycket från individ till individ. Det uppskattas att ca 2000 finländare har dystoni. 

Finlands Dystoni-förening hör till takorganisationen Parkinsonförbund. Förbundet ger ut information samt erbjuder rådgivning, utbildning och arrangerar rehabiliterings- och anpassningsträningskurser samt semesterverksamhet.  

Föreningen har drygt 800 medlemmar. De lokala stödgrupperna runtom i landet är  en central del av verksamheten. Grupperna fungerar i dag i huvudsak på finska. Genom att bli medlem i Finlands Dystoni-förening kan du stöda föreningens ändamål och ta del av verksamheten. Som medlem får du del av Parkinsonförbundets förmåner, föreningens medlemstidning fyra gånger per år rätt att delta i de lokala stödgruppernas verksamhet. 

På denna webbsida hittar du information på finska om föreningen samt om de lokala stödgruppernas verksamhet. 

Finlands Dystoni-förening har rätt få svenskspråkiga medlemmar idag och erbjuder ingen helt svenskspråkig verksamhet. Ifall du vill ha närmare information om Finlands Dystoni-förenings verksamhet på svenska eller är om du är intresserad av att delta i verksamhet på svenska får du gärna kontakta styrelsemedlem Stefan Taubert på tel. 045 214 4542. 

Information på svenska om olika dystoniformer hittar du också på Svensk Dystoniförenings (Sveriges motsvarande förening) webbsida:

Olika typer (Information om olika dystoniformer)