Suomen Dystonia-yhdistys ry

Luomikouristus (blefarospasmi)

Blefarospasmi on paikallinen dystonia, jossa silmiä ympäröivien lihasten liikatoiminta aiheuttaa silmien pakonomaista räpyttelyä tai silmien täydellisen sulkeutumisen. Blefarospasmi on naisilla kolme kertaa yleisempää kuin miehillä.vSairaus alkaa usein 30–60 vuoden iässä. Aluksi silmät tuntuvat ärtyneiltä ja vuosien kuluessa räpyttelytaipumus lisääntyy. Usein yhdestä silmästä alkava oire leviää myöhemmin myös toiseen silmään. Voimakkaat silmien sulkeutumiskrampit saattavatkin aiheuttaa toiminnallisen sokeuden, vaikka silmä sinänsä on täysin terve.

Kirkkaat valot, lukeminen, TV:n katselu, autolla ajaminen sekä väsymys ja jännitys pahentavat oireita. Aamuisin oireet ovat usein lievemmät. Silmien alueelta oire saattaa levitä joskus myös muualle kasvojen tai niskan alueelle, jolloin puhutaan Meigen syndroomasta.

Blefarospasmi rajoittaa toimintakykyä usein hyvin paljon ja estää ajoittain näkemisen kokonaan. Sitä voidaan hoitaa kuitenkin menestyksekkäästi botuliinipistoksin. Joissain tilanteissa silmän sulkijalihaksiin kohdistuva kirurginen toimenpide lievittää blefarospasmia.

Eurooppalaisen dystoniapotilaita hoitavista keskuksista 1996–1997 kerätyn aineiston perusteella blefarospasmia esiintyy itsenäisenä dystoniana 3,6 tapausta 100 000 asukasta kohti. Blefarospasmi on usein mukana myös yleistyneissä dystonioissa.

Diagnoosi perustuu yleensä neurologin tutkimukseen, myös silmälääkäri saattaa päätyä tähän diagnoosiin oirekuvan ja tutkimuslöydöstensä pohjalta. Toispuoleisena säilyvän oirekuvan syyksi saattaa osoittautua blefarospasmin sijasta hemifasiaalispasmi, jonka syynä on kasvohermon ärsytystila. Myös tätä oiretta hoidetaan botuliinipistoksin. Blefarospasmi voi esiintyä myös osana muita neurologisia sairauksia.

Lähde: DYSTONIA – TAHTO JA LIHAKSET ERI TAHTOLAJISSA. Tietoa sairastuneille ja hoitohenkilökunnalle. Suomen Parkinson-liitto ry:n julkaisuja 3/2013.