Suomen Dystonia-yhdistys ry

Dystonia-päivät Oulussa 24.-25.9.2022

 


Parkinsonliitto ry on nyt Liikehäiriösairauksien liitto ry

Parkinsonliitto ry tunnetaan nyt nimellä Liikehäiriösairauksien liitto ry. Päätös nimenmuutoksesta tehtiin 14.5. järjestetyssä liittokokouksessa. Nimenmuutoksesta on käyty keskustelua kahdenkymmenen vuoden ajan, ja liittokokouksessa puheenvuoroja pidettiin lähes kaksi tuntia. Uusi nimi hyväksyttiin lopulta yksimielisesti. Lisätietoa liikehairio.fi

Päivitetty 6.9.2022


Dystonia-tietoisuus kuukausi

Syyskuu on #dystoniatietoisuus kuukausi!
Tarkoituksena on tehdä dystonia-sairautta tunnetuksi erilaisilla tapahtumilla.
Myös sinä voit osallistua kuukauteen julkaisemalla omilla some-tileilläsi dystonia-aiheisia julkaisuja!
Käytä julkaisussasi tunnistetta #dystoniatutuksi

#dystoniaawareness #dystonia 


Dystonia-kuukauden webinaari 7.9.2022

Liikehäiriösairauksien liitto ry järjestää dystonia-kuukauden webinaarin yhteistyössä Suomen Dystonia-yhdistys ry:n ja Orion Pharman kanssa.

Webinaarin aiheena on uni ja rentoutuminen. Asiantuntijana toimii uniryhmäohjaaja, sairaanhoitaja ja rentoutusohjaaja Anne Lehtonen. Mukana myös kokemuspuheenvuoro.                     

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Liikehäiriösairauksien liiton sivuilla.           

              


Parkinsonliiton liittokokouksessa 14.5.2022 Hollolan Messilässä tehtiin isoja päätöksiä

Liittokokous päätti mm. liiton uudesta nimestä, joka on Liikehäiriösairauksien liitto ry. Uusi nimi astuu voimaan 1.9.2022 tai sitten, kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sen.

Parkinsonliiton liittokokouksen päätöksistä lisää liiton sivuilla.
Päivitetty 22.8.2022


Servikaalista dystoniaa koskevan tutkimuksen aineiston keruu on saatu valmiiksi alkukeväästä 2022

Tutkimuksen aineiston keruu on saatu valmiiksi alkukeväästä 2022 eikä tutkimukseen enää oteta uusia koehenkilöitä. Tutkimuksen tuloksista tullaan tiedottamaan tutkimustulosten valmistuttua.

Kiitoksia Suomen Dystonia-yhdistykselle ja sen jäsenistölle yhteistyöstä tutkimukseen liittyen!

 

(Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa yhteistyössä Turun yliopiston ja TYKS:in kanssa tehdään tutkimusta, jossa pyritään selvittämään dystonian neurobiologista taustaa. Dystoniasta on tehty maailmalla lukuisia aivokuvantamistutkimuksia. Näissä on havaittu toiminnallisia poikkeavuuksia useilla aivoalueilla, mutta toistaiseksi ei tarkkaan tiedetä, mistä aivojen osista oireet ovat lähtöisin.

Käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään dystonian oireiden taustalla olevia aivoverkostoja ja sitä, miten näiden verkostojen toimintaan voitaisiin vaikuttaa transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla. TMS on ei-kajoava menetelmä, jossa aivokudoksen toimintaa muokataan hetkellisesti vaihtuvan magneettikentän avulla asettamalla stimulaatiokela pään päälle. TMS on nykyään käytössä laajalti mm. masennuksen ja kivun hoidossa. Aivoverkostojen toimintaa stimulaation jälkeen tutkitaan PET-kuvantamisella.

Tutkimus on alkanut syksyllä 2019 ja edennyt koronaviruspandemiasta huolimatta hyvää tahtia eteenpäin. Tutkimusta tehdessä keskiössä ovat koehenkilöt ja tutkimus on saanut osallistuneilta hyvää palautetta. Tutkimukseen etsitään edellään koehenkilöitä ja tähän liittyen rekrytointiviestejä onkin ohjattu osalle yhdistyksen jäsenistöä sähköpostitse.

Tutkijat ovat myös lupautuneet tiedottamaan tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua Dystonia-yhdistyksen jäsenistölle. Tutkimuksesta ja sen taustoista tullaan kertomaan tarkemmin Dystonia-päivillä syksyllä 2021. Tutkimuksesta vastaa apulaisprofessori LT Juho Joutsa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 
Aleksi Kokkonen, tutkija
alpekok@utu.fi, 040 026 0679)

Päivitetty 23.3.2022


Dystonia ennen ja nyt - ja tulevaisuudessa 

Luentotallenne 21.10.2020 neurologi Rebekka Ortiz.
Päivitetty 2.5.2021                                                    


Servikaalista dystoniaa koskeva tutkimus Turun yliopistossa etenee

Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa yhteistyössä Turun yliopiston ja TYKS:in kanssa tehdään tutkimusta, jossa pyritään selvittämään dystonian neurobiologista taustaa. Dystoniasta on tehty maailmalla lukuisia aivokuvantamistutkimuksia. Näissä on havaittu toiminnallisia poikkeavuuksia useilla aivoalueilla, mutta toistaiseksi ei tarkkaan tiedetä, mistä aivojen osista oireet ovat lähtöisin.

Käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään dystonian oireiden taustalla olevia aivoverkostoja ja sitä, miten näiden verkostojen toimintaan voitaisiin vaikuttaa transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla. TMS on ei-kajoava menetelmä, jossa aivokudoksen toimintaa muokataan hetkellisesti vaihtuvan magneettikentän avulla asettamalla stimulaatiokela pään päälle. TMS on nykyään käytössä laajalti mm. masennuksen ja kivun hoidossa. Aivoverkostojen toimintaa stimulaation jälkeen tutkitaan PET-kuvantamisella.

Tutkimus on alkanut syksyllä 2019. Koronaviruspandemia on tuonut omat haasteensa myös tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, mutta tutkimusta viedään eteenpäin ajankohtaisten suositusten sallimissa rajoissa. Tutkimukseen etsitään koehenkilöitä ja rekrytointiviestejä on lähetetty yhdistyksen jäsenille.

Tutkijat ovat myös lupautuneet tiedottamaan tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua Dystonia-yhdistyksen jäsenistölle. Tutkimuksesta vastaa apulaisprofessori LT Juho Joutsa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Aleksi Kokkonen, tutkija

alpekok@utu.fi, 040 026 0679

Päivitetty 22.10.2020                                                            


Onneksi on joku – kampanja

Onneksi on joku – kampanja on lähtenyt tekemään näkyväksi järjestöjen tekemää työtä. Sosiaalialan järjestöt takaavat sen, että erilaisissa elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, kuuntelee, pitää huolta tai edistää hyvää oloa arjessa.  Parkinsonliitto on osallistunut kampanjaan julkaisemalla videoita sairausryhmistään.

Suomen Dystonia-yhdistyksen entinen rahastonhoitaja Christel Bergman kertoo servikaalista dystoniaa sairastavan näkökulmasta, kuinka tärkeitä järjestöt ovat. Katso videotallenne.    

Christel Bergman, före detta kassör i Finlands Dystoni-förening rf, har cervikal dystoni. På videon berättar hon varför hon tycker att patientorganisationer behövs. Titta på videon här.
Päivitetty 28.10.2020                                                      


Rebekka Ortizin väitöskirja

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318912


Dystonia-opas uudistui

Lisätietoa Dystonia-oppaasta Liikehäiriosairauksien liiton sivuilta (18.9.2022).