Suomen Dystonia-yhdistys ry

Ajankohtaista 

Suomen Dystonia-yhdistyksen Dystonia-päivät olivat Hämeenlinnassa 28.9-29.9.2019.

Intranetissä videoita luennoista.


Syyskuu oli Dystonia tietoisuuden kuukausi ja Suomen Dystonia-yhdistys ry  jakaa tietoutta ​liittyen ​sairauteen.​ 

​Yhdistyksen Facebook-sivuilla, https://fi-fi.facebook.com/Suomen-Dystonia-yhdistys-ry-192372570952885/ on tietoja tulevista tapahtumista, valokuvia sekä videoita.

Dystonia Europen Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/dystoniaeurope on kansainvälistä tietoa liittyen dystoniaan. 

Dystonia Europen You Tube-kanavalla https://www.youtube.com/user/DystoniaEurope on mielenkiintoisia ja kiinnostavia videoita.
#dystoniaawarenessmonth #dystoniaawareness 


Lääkevalmistaja Allergan vahvistaa, että mahdollinen Iso-Britannian eroaminen Euroopan Unionista hard brexit -menettelyllä ei vaikuta Botox-botuliinitoksiini toimitusketjuun eikä saatavuuteen.

Botox toimitetaan USA:sta Eurooppaan Irlantiin. Suomeen Botox tuodaan Ranskan kautta.


Servikaalista dystoniaa koskeva tutkimus Turun yliopistossa

Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa yhteistyössä Turun yliopiston ja TYKS:in kanssa on käynnistynyt tutkimus, jossa pyritään selvittämään dystonian neurobiologista taustaa. Dystoniasta on tehty maailmalla lukuisia aivokuvantamistutkimuksia, jotka ovat havainneet poikkeavuuksia useilla aivoalueilla, mutta toistaiseksi ei tiedetä, mistä aivojen osista oireet ovat lähtöisin ja minne hoito tulisi kohdentaa.

Nyt käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään dystoniaoireiden taustalla olevia aivoverkostoja ja miten näiden verkostojen toimintaa voitaisiin korjata transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla. TMS on ei-kajoava menetelmä, jossa aivokudoksen toimintaa muokataan hetkellisesti vaihtuvan magneettikentän avulla asettamalla stimulaatiokela pään päälle. TMS on nykyään käytössä laajalti mm. masennuksen ja kivun hoidossa. Aivoverkostojen toimintaa mitataan aivojen PET-kuvantamisella.

Tutkimus on vasta alussa ja kestää kokonaisuudessaan usean vuoden ajan. Tutkijat tulevat lähettämään ajoittain rekrytointiviestejä sitä mukaa kun voivat uusia koehenkilöitä ottaa mukaan tutkimukseen. Tutkijat ovat myös lupautuneet tiedottamaan tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua Dystonia-yhdistyksen jäsenistölle. Tutkimuksesta vastaa apulaisprofessori LT Juho Joutsa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Tutkija Aleksi Kokkonen alpekok@utu.fi, puh. 040 026 0679


Dystonia-yhdistys siirtyy enemmän sähköiseen viestintään.

Jäsenien kannattaa tarkastaa että yhdistyksellä on oikea ja ajan tasalla oleva sähköpostiosoite. Voit ilmoittaa postisi osoitteeseen: jasenasiat@dystoniayhdistys.com