Suomen Dystonia-yhdistys ry

Ajankohtaista

Hallituksen päätös 14.3.2020 

Hallituksen Google Meet -yhteydellä pitämä kokous päätti yksimielisesti, että kevätkokous 28.3.2020 peruutetaan ja sen pitoajankohta päätetään sitten, kun se on turvallista pitää.                                                                                  


Tapahtumat ja kokoukset koronavirusepidemian aikana 

Valtioneuvoston suosituksen perusteella, yhdistys on päättänyt perua kaikki fyysiseen läsnäoloon perustuvat kokoukset ja tapahtumat toistaiseksi. Suositus koronavirusepidemian aikana on, että kaikki vertaistukitapahtumat ja erilaiset kokoontumiset peruttaisiin toistaiseksi. Olisi hyvä suosia sähköpostiyhteydenpitoa ja puhelinpalavereja sekä sosiaalisen median tarjoamia vertaistukiryhmiä. Yhdistyksen aktiivitoimijat ja Parkinsonliiton henkilökunnan tavoitat normaalisti puhelimella ja sähköisissä kanavissa.                                                                                       


Servikaalista dystoniaa koskeva tutkimus Turun yliopistossa 

(Päivitetty 13.3.2020)

Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa yhteistyössä Turun yliopiston ja TYKS:in kanssa on käynnistynyt tutkimus, jossa pyritään selvittämään dystonian neurobiologista taustaa. Dystoniasta on tehty maailmalla lukuisia aivokuvantamistutkimuksia, jotka ovat havainneet poikkeavuuksia useilla aivoalueilla, mutta toistaiseksi ei tiedetä, mistä aivojen osista oireet ovat lähtöisin ja minne hoito tulisi kohdentaa.

Nyt käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään dystoniaoireiden taustalla olevia aivoverkostoja ja miten näiden verkostojen toimintaa voitaisiin korjata transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla. TMS on ei-kajoava menetelmä, jossa aivokudoksen toimintaa muokataan hetkellisesti vaihtuvan magneettikentän avulla asettamalla stimulaatiokela pään päälle. TMS on nykyään käytössä laajalti mm. masennuksen ja kivun hoidossa. Aivoverkostojen toimintaa mitataan aivojen PET-kuvantamisella.

Tutkimus käynnistyi elokuussa 2019 ja on alkuvaiheessa. Nyt keväällä 2020 voidaan todeta, että tutkimus etenee suunnitellusti. Tutkimus kestää kokonaisuudessaan usean vuoden ajan. Tutkijat tulevat lähettämään ajoittain rekrytointiviestejä sitä mukaa kun voivat uusia koehenkilöitä ottaa mukaan tutkimukseen. Tutkijat ovat myös lupautuneet tiedottamaan tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua Dystonia-yhdistyksen jäsenistölle. Tutkimuksesta vastaa apulaisprofessori LT Juho Joutsa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Tutkija Aleksi Kokkonen alpekok@utu.fi, puh. 040 026 0679